ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II)


KAŞAK F. E.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.111-130, 2020 (Peer-Reviewed Journal)