Atatürk Üniversitesi kampüs tabanlı dersler modeli bileşenlerine yönelik öğrenci görüşleri


ÇAKMAK D., GÜLER M., KURŞUN E., KARAMAN S.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.90-111, 2018 (Peer-Reviewed Journal)