Türkiye’de Pozitivizm Tartışmalarının Kültürel Ürünlere Yansıması:“Tatarcık” ve “Sessiz Ev” Romanları Bağlamında Pozitivizmin Savunucularının Eleştirisi


OĞUZHAN BÖREKCİ Ü. A.

Ankara Hacı Bayram Veli İletişim Kuram ve Araştırma DErgisi, no.46, 2018 (Peer-Reviewed Journal)