Algılanan Dışsal Prestijin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisinde Ör-gütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma


DENİZ G., AYDOĞAN E.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.15, no.1, pp.144-164, 2020 (ESCI)