The Foundation of Jeremy Bentham’s Utilitarian Ethics and Evaluation in Terms of Moral Education


Creative Commons License

KOCA B. U.

İçtimaiyat (Online), vol.6, no.1, pp.81-103, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33709/ictimaiyat.1024582
  • Journal Name: İçtimaiyat (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.81-103
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

The more the philosophy of education is compatible with the understanding, perception and evaluation of a society's life, the more consistent and effective the educational practices will be. In this context, the fact that the philosophy on which moral education is based is compatible with the understanding of the society will positively affect the efficiency of education. In the study, the moral justification of Jeremy Bentham, the founder of the utilitarian moral theory, was examined and its applicability in moral education in different cultures and intellectual paradigms was discussed. The main question of the article is whether the basic fiction of Bentham's utilitarianism, which he realizes through individual pleasure, has changed when it comes to social goodness, and how it can be applied to moral education in the midst of this dilemma. Based on the qualitative method, this research was designed in a case study design and was handled with an interpretive approach. The study is limited to utilitarian moral theory rather than Bentham's political, legal and economic views. In the study, it was observed that Bentham's moral theory contained certain problems in justification, application, calculation and generalization, and it was noted that he could not offer a different suggestion in religious education practices.
Eğitim felsefesi, bir toplumun hayatı anlamlandırma, algılama ve değerlendirme anlayışına ne kadar uygunsa, eğitim uygulamaları da o kadar tutarlı ve etkili olacaktır. Bu bağlamda ahlak eğitiminin de esas alınan felsefenin de toplumun anlayışına uygun olması eğitimin verimini olumlu yönde etkileyecektir. Çalışmada faydacı ahlak teorisinin kurucusu Jeremy Bentham’ın ahlak temellendirmesi irdelenmiş farklı kültürlerde ve düşünsel paradigmalarda ahlak eğitiminde uygulanabilirliği konu edilmiştir. Makalenin temel sorusu, Bentham’ın bireysel haz üzerinden gerçekleştirdiği faydacılığın, toplumsal iyilik söz konusu olduğunda temel kurgusunun değişip değişmediği ve bu ikilem arasında ahlak eğitimine ne şekilde uygulanabileceği üzerine şekillenmiştir. Nitel yönteme dayandırılmış bu araştırma durum araştırması deseninde tasarlanmış, yorumlayıcı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışma Bentham’ın siyasi, hukuki ve ekonomik görüşlerinden ziyade faydacı ahlak teorisiyle sınırlandırılmıştır. Araştırmada Bentham’ın ahlak teorisinin temellendirme, uygulama, hesaplama ve genelleme hususunda belli sorunlar içerdiği görülmüş ve din eğitimi uygulamalarında farklı bir öneri sunamadığına dikkat çekilmiştir.