Manisa da Hafsa Sultan Dârüşşifası Bîmarhanesi


Creative Commons License

Alkan M.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.9, no.10, pp.19-31, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 10
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: JOURNAL OF TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-31
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada Manisa’da Kanunî Sultan Süleyman tarafından annesi Ayşe Hafsa Vâlide Sultan adına yaptırılan “Hafsa Sultan Dârüşşifâsı” inceleme konusu yapılmıştır. Öncelikle dârüşşifânın adını taşıyan Kırım Hanı Mengli Giray Han’ın kızı, Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanunî Sultan Süleyman’ın annesi olan Hafsa Vâlide Sultan hakkında bilgi verilmiş, onun Manisa’da kurduğu vakıflar ve bu vakıfların içinde dârüşşifânın konumu belirlendikten sonra, Hafsa Sultan Dârüşşifası’nın fizikî yapısı, sağlık hizmetleri, sosyal fonksiyonu ve tarihî gelişimi incelenmiştir. Ayşe Hafsa Vâlide Sultan vefat ettikten sonra oğlu Kanunî Sultan Süleyman, Sultaniye Külliyesine 1538 (=H.945) yılında bir çifte hamam (Sultan Hamamı), 1539 (=H.944) yılında da bir dârüşşifâ ekletmiştir. Sultan Süleyman tarafından, tamamıyla mahallindeki ihtiyacın bir sonucu olarak yaptırıldığını düşündüğümüz, Hafsa Sultan Dârüşşifâsı, giriş kapısının üzerindeki kitabesine göre milâdî 1539 (=H.946) yılında bitirilmiş, Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar bir hastane olarak kullanılmaya devam etmiştir. Hafsa Sultan Darüşşifası, 19. Yüzyılın ikinci yarısına kadar hem bir hastahane hem de doktor yetiştiren tıp fakültesi rolünü üstlenmiştir. Söz konusu dönemde Memleket hastahanelerinin kuruluşundan imparatorluğun sonuna kadar akıl hastalarının tedavi edildiği bîmarhane (akıl hastanesi) rolünü yerine getirmiştir. Bugün Manisa’da temeli Hafsa Sultan Dârüşşifası olduğu düşünülen Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile her yıl şenliklere konu olan ve Ayşe Hafsa Vâlide Sultan’ı tedavi etmek amacıyla devrin ünlü tıpçısı Merkez Efendi’nin yaptığı “Mesir Macunu”nun ilişkisi araştırılmıştır. Elde edilen bulgular bir Osmanlı dârüşşifasının iç hayatı dikkate alınarak araştırmanın sonucuna yazılmıştır.