Gelişme Sosyal Değişme ve Bedel Gelişme ve değişme esnasında Kaşgar şehrinde ortaya çıkan sosyal sorunlara sosyolojik bakış


KARLUK A. C.

Xinjiang Sosyal Bilimler Munber Dergisi/ Tribune of Social Sciences in Xinjıang, no.5, pp.12-29, 2010 (Peer-Reviewed Journal)