Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele Liderleri Ekseninde Halifeliğin Kaldırılması Tartışmaları


Kırmıt Ö. F.

VAKANUVIS - INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES, no.2, pp.809-865, 2022 (Peer-Reviewed Journal)