Algılanan Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Niyeti ve Tavsiye Davranışı Üzerine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı nda Bir Araştırma


Creative Commons License

ÖZTÜRK Y., ŞAHBAZ R. P.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.2, pp.3-21, 2017 (Peer-Reviewed Journal)