Çocuklara Yönelik Tasarlanan Afişlerde Tipografi Kullanımı


Creative Commons License

Pehlivan Baskın Z.

Sosyal Bilimler Dergisi, no.59, pp.174-192, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract


 Tipografi her alanda farklı kültürlere, eğitim seviyelerine, yaş gruplarına hitap etmektedir. Çocukların fiziksel özellikleri, algıları ve okuma becerileri yetişkinlerden oldukça farklıdır. Bu nedenle çocuklara yönelik hazırlanan kaynaklarda tipografi kullanımı da farklı özelliklere sahip olmaktadır. Tipografi alanında çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen çocuklara yönelik tasarımlarda tipografi kullanımıyla ilgili sınırlı sayıda çalışma yer almaktadır. Bu araştırma kapsamında 2021 yılında kamu kurumlarının çocuklara yönelik hazırlamış olduğu afişler incelenmiştir. Yayınlanan bu afişler; bağımlılık, koronavirüs veya trafik kuralları gibi konularda eğitsel amaçlı içerikler sunmaktadır. İstenilen bilgiyi vermek ya da izleyiciler üzerinde amacına uygun şekilde davranış değişikliği oluşturmak için afişlerin dikkat çeken etkili tasarımlar sunmalarının yanında kolay okunur olmaları da gerekmektedir. İncelenen afişlerde tipografik anlamda çeşitli tespitlerde bulunulmuş ve öneriler getirilmiştir. Bu çalışmada çocukların ilgisini çekmek için kullanılan renk, illüstrasyon, doku gibi elemanların dengeli kullanılmadığı takdirde okunurluğa zarar verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca her tasarımın tipografi bağlamında kendi özelinde değerlendirilmesi gerektiği ve basmakalıp yaklaşımlardan uzak durulması gerektiği sonucuna varılmıştır.