Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörlerin Chaid Analizi İle İncelenmesi ODTÜ Örneği


Creative Commons License

Altan Ş., Atan M., Kızılkaya S.

E-Journal of New World Sciences Academy -NWSA Social Sciences, vol.10, no.3, pp.92-106, 2015 (Peer-Reviewed Journal)