Motivasyon Araçlarının Algılanma Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Bilgi Teknolojileri İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama


Yurduseven Y., KOÇ H.

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.1-13, 2017 (Peer-Reviewed Journal)