Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Bulgaristan ın Geçirdiği Değişim ve Bu Süreçte Türk Bulgar İlişkilerinin Gösterdiği Gelişme


KAYMAZ İ. Ş.

Atatürk Yolu (Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi), vol.8, no.31-32, pp.351-368, 2006 (Peer-Reviewed Journal)