TÜRK KÜLTÜRÜNÜN MÜNBİT BİR ŞEHRİ OLANDİYARBAKIR’DAKİ EDEBÎ ÇEVRELER VE HAMİLİK


Kurtoğlu O.

SELCUK UNIVERSITESI TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY, no.43, pp.135-144, 2018 (ESCI)