“HYBRIDITY” AS A NEW APPROACH IN CONTEMPORARY ART


KAYA Y.

Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.0, no.20, pp.165-182, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 20
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Sanat ve Tasarım Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.165-182
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: No

Abstract

In recent years, it has been seen that the cultures are intertwined with various developments and the disciplines are rapidly approaching each other. As a result of this rapprochement, “things” are losing their “pureness” and singularity and thus forming pluralistic structures. It is an indisputable fact that sharp borders are weakened and frames are destroyed in almost all areas wherever human beings, the most important player, are who touch, produce and connect in any way. In the present day the progress that bring globalization having each duty to activate, primarily between cultural, have caused almost in all fields to come to an integrated and pluralistic structure and as a result they has emerged the concept of “hybridity” for all. In this study, terminological dimension of the concept of “hybridity”, its in the role of contemporary art and reason of its presence and in the framework of movement will be examined. Especially, After World War II discourses like human hybrid, hybrid cultures, hybrid economy, hybrid language and except of them, today in contemporary art, use of the term of “hybridity” being normal will be explained, even the term is as necessary. Through made visual work analysis and literature as a style of artistic expression within the scope of “hybridity”, “hybrid art” or “hybridity in art” evaluation of the works type will be made and be determined the positioned of these terms in “Contemporary Art”.
Son yıllarda, çeşitli gelişmelerle birlikte kültürlerin iç içe geçtiği ve disiplinlerin birbirlerine hızlıcayaklaştığı görülmektedir. Bu yakınlaşma sonucunda “şey-ler” “saf”lığını ve tekilliğini kaybetmekteolup çoğulcu yapılar oluşturmaktadır. Bunun en önemli oyuncusu olan insan dokunduğu, ürettiği,herhangi bir biçimde bağ kurduğu hemen tüm alanlarda, keskin sınırların zayıflayıp, çerçevelerinortadan kalktığı tartışılmaz bir gerçektir. Küreselleşmeyi meydana getiren olguların birer aktivasyongörevi üstlendiği günümüzde, başta kültürel olmak üzere hemen her alanlarda bütünleşik ve çoğulcuyapıların meydana gelmesine neden olmuş ve bunun sonucunda da “melezlik” kavramını doğmasınaneden olmuştur. Bu araştırma kapsamında, “melez-lik” kavramının terminolojik boyutu, günümüzsanatındaki rolü, varlık nedeni ve hareket alanı incelenecektir. Özellikle de II. Dünya Savaşındansonra, melez insan, melez kültür, melez ekonomi, melez dil gibi genişletilebilir söylemler haricinde,günümüzde, sanat alanında da “melez-lik” ifadesinin kullanılmasının normal, hatta gerekli olduğuörneklerle açıklanacaktır. Ayrıca, yapılan görsel analizler, eser okumaları ve literatür taraması yoluyla,sanatsal bir ifade tarzı olarak “Melez-lik”, “Melez Sanat” ya da “Sanatta Melezlik” kapsamındadeğerlendirilen uygulama türlerinin “Güncel Sanat”ta konumlandırılması yapılacaktır.