Destinasyon İmajının Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması


AĞCAKAYA H., ŞAHBAZ R. P.

Yönetim Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)