Çağdaş Sanatta Bir Yansıma/Yansıtma Sorunsalı Olarak Otoportre ve “Ben” Kavramı Üzerine Bireysel Söylemler


KAYAHAN Z., ÇEVİK N.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, no.25, pp.191-213, 2020 (Peer-Reviewed Journal)