YEREL HALKIN TURİZMİN SOSYOKÜLTÜREL ETKİLERİNE BAKIŞI: ÜRGÜP ÖRNEĞİ


KILIÇLAR A., PALA G.

4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 4 - 05 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes