Öğretmenlerde İş-Aile Çatışması ve Aile-İş Çatışmasının Tükenmişlik Üzerine Etkisi


Creative Commons License

ALTINTOP F. F., AYDINTAN B.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.7, no.1, pp.38-54, 2021 (Peer-Reviewed Journal)