Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi


Creative Commons License

Neyişci N., Potas N., Erçetin Ş. Ş.

SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.8, no.4, pp.300-318, 2019 (Peer-Reviewed Journal)