Doğal Sermayeye Dayalı Yönetim Yaklaşımında Biyoçeşitlilik Muhasebesinin Rolü: Normatif Bir Araştırma


OKAN GÖKTEN P.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.674-686, 2019 (Peer-Reviewed Journal)