Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ÜNVER H., KOÇ Z.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.15, no.2, pp.117-140, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.117-140
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this research is to investigate the relationships among cyberbullying, problematic internet use and risky internet behaviors of the secondary school students. This research is based on relational screening model and surveyed among 523 students studying at various schools in Bolu Province, Gerede District. ”Personal Information Form”, “Cyberbullying Scale”, “Cognitive Position on Internet Scale”, “Risky Internet Behaviors Scale” were used to collect data. Descriptive statistics, Saphiro Wilk’s, Mann Whitney U and Kruskal Wallis H test were used while analyzing the data. As a result of the analysis made, a moderate-level positive correlation is found among cyberbullying, problematic internet use and risky internet behavior of students. Additionally, It is found that boys have higher risky internet behaviors than girls and students who study at the Religious High School, who use homework websites and who share internet activities with their parents have less cyberbullying, problematic internet use and risky internet behavior scores than those being student in other high schools, using social media sites and not sharing internet activities with their parents. There was no statistically meaningful difference in students’ cyber bullying behaviors, problematic internet use and risky internet behaviors based on their age.
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık davranışları ileproblemli internet kullanımları ve riskli internet davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkiseltarama modelinde bir çalışma olup, Bolu İli, Gerede İlçesi’nde çeşitli ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 523öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Siber Zorbalık Ölçeği”, “İnternetteBilişsel Durum Ölçeği” ve “Riskli İnternet Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde,betimsel istatistikler, Saphiro Wilk’s, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Yapılan analizlersonucunda, siber zorbalık, problemli internet kullanımı ve riskli internet davranışları arasında pozitif yönde ortadüzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ek olarak erkek öğrencilerin riskli internet davranışlarının kızlardan daha yüksekolduğu, İmam Hatip Lisesinde okuyan, ödev sitelerini kullanan ve ebeveynleri ile internet etkinliklerini paylaşanöğrencilerin siber zorbalık, problemli internet kullanımı ve riskli internet davranışları puanlarının diğer liselerdeokuyan, sosyal medya sitelerini kullanan ve ebeveynleri ile internet etkinliklerini paylaşmayan öğrencilerden düşükolduğu görülmüştür. Öğrencilerin yaşları ile siber zorbalık davranışları, problemli internet kullanımları ve riskliinternet davranışları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.