Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Merkezi Haberler


Pınarbaşı D.

Other, pp.122-124, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.122-124
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

2019’da UNESCO 40. Genel Konferansında benimsenen ve ilan edilen 24 Ocak “Dünya Afrika ve Afro-Kökenli Kültürü Günü” tanıtım etkinliği Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliği, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uy-gulama ve Araştırma Merkezi (AKAF), AHBVÜ Edebiyat Fakültesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ortaklığında ve Ankara’da bulunan Afrika Ülkesi Büyükelçilikleri ile ASHOM Afrika Sefireleri Derneği işbirliğinde hazırlandı. 23 Ocak 2020 tarihinde AHBVÜ Itri Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinli-ğe, T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, AHBVÜ yöne-timi, akademisyenleri ve öğrencileri, Afrika Birliği (African Union) ve Ankara’da bulunan Afrika Büyü-kelçiliklerinin temsilcileri ile Afrikalı ve yabancı uyruklu AHBVÜ öğrencileri katıldı.