Halk Giyim Kuşamının Yok Olmasına İlişkin Nedenler Ve Koruma Altına Alınması Gerekliliğinin 5n1k Yöntemi İle Analizi


KOÇ F., KOCA E.

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.2, pp.755-778, 2016 (Peer-Reviewed Journal)