Avrupa Birliği Bankacılık Sektörü ve Türkiye’nin Uyum Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü


DAĞTEKİN O. C.

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, 2014 (Peer-Reviewed Journal)