CLINICAL PASTORAL EDUCATION WITH ITS OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS -LACK OF ISLAMIC PERSPECTIVE-


Creative Commons License

Koç Kanca H.

İSLARA ULUSLARARASI İSLAM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 February 2022, vol.1, pp.597-602

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.597-602
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to examine the limitations and opportunities for Clinical Pastoral Education (CPE) given in hospitals in the United States of America and claiming to appeal to all religions, from a Muslim perspective. The supervisors providing the training, the students receiving the training, and the patients in treatment in hospitals are from different religious and ethnic backgrounds. Clinical Pastoral Education given in hospitals aims to serve all religious or ethnic differences, not to make any discrimination in this regard, and to provide pastoral counseling to patients of all religious backgrounds. In this study, we aim to question the opportunities and limitations of this pluralistic structure, both theologically and methodologically, and to reveal the advantages and disadvantages of CPE training from this point of view. However, the main thrust in this study is to examine the education provided on the basis of possible conflicts that a Muslim pastoral counselor has experienced/will experience while receiving these trainings and to demonstrate the need to create a neutral structure (or a structure where Christian influence is equal to that of other religions) by emphasizing the need to increase Muslim involvement and contribution in these trainings.

Bu çalışma Amerika’da hastanelerde verilen manevi danışmanlık eğitimlerinin (CPE), tüm dinlere hitap etme iddiasının Müslümanlar açısından ortaya koyduğu sınırlılık ve imkanları irdelemeyi amaçlamaktadır. Eğitimleri veren süpervizörler, eğitimi alan öğrenciler ve tedavi için hastanede bulunan hastalar farklı dini ve etnik kökenlere sahiptir.  Hastanelerde verilen klinik manevi danışmanlık eğitimleri dini ya da etnik farklılıkların tamamına hizmet etme, bu konuda herhangi bir ayrım yapmama ve her dinden hastaya manevi danışmanlık sunabilmeyi hedefler. Biz bu çalışmada hem teolojik hem de metodolojik olarak bu çoklu yapının imkan ve sınırlılıklarını sorgulamayı ve bu noktadan hareketle CPE eğitimlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymayı hedefliyoruz. Ancak bu çalışmada temel itki bir Müslüman manevi danışmanın bu eğitimleri alırken yaşamış olduğu/olacağı muhtemel çelişkiler üzerinden eğitimlerin tetkiki ve mümkünse bu eğitimler konusunda Müslüman dahlinin ve katkısının artırılma gereğine vurgu yaparak olabildiğince nötr ya da Hristiyan hakimiyetinin diğer dinlerle eşit oran ve derecede olması gerektiği bir yapıya ihtiyaç olduğu hususunu ortaya koymaktır.