Covid-19 Sürecinde Türkiye’de Aşı Tereddüdü ile Google Arama Hacmi Verileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


ERİGÜÇ G., KARTAL N., ARIKAN G.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.24, no.1, pp.1-22, 2022 (Peer-Reviewed Journal)