Siyasal Halkla İlişkilerin Panoraması: 1946'dan 2002'ye Seçim Kampanyaları


Creative Commons License

İşler E. İ., Analı S.

MEDİAJ, vol.4, no.2, pp.139-166, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33464/mediaj.997964
  • Journal Name: MEDİAJ
  • Page Numbers: pp.139-166
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

During the electoral process, political actors should be able to persuade the electorate to vote for them

and give their consent by making considerable effort on the political public relations domain. In that sense,

the discourse of the political actors and their pre-election pledges in Turkey or from around the world are

no exception to be detached from the economic or social phenomenon. The aim of this study is to examine

the election campaigns and the changes in the campaigns in the context of political public relations and

to draw a panorama, in the light of the economic and social transformations since the transition to the

multi-party system in the Republic of Turkey. Within the scope of this research, the electoral campaigns

(for the general elections) between 1946-2002 were examined. Although there are some sporadic studies

on electoral campaigns in the academic literature that focuses on particular periods, there are few, if any,

examples of thorough and detailed analysis of political public relations, especially given the default time

period.

This research is a qualitative descriptive historical analysis. It examines the discourse of the parties during

their electoral campaigns through newspapers, radio and television broadcasts of the period (research

units). The importance of research is establishing the ties of the campaign processes with the economic

and social structure and presenting the spirit of the time in a holistic way by drawing from the primary

data. The study makes an original contribution to media research by revealing the transformation political

public relations go through from a historical perspective.

Keywords: Economic and social transformations, election campaign, political public relation, political

parties and discourse.

Seçim süreçlerinde siyasal aktörler, etkili siyasal halkla ilişkiler çabaları göstererek, seçmenleri kendisine

oy vermeye ikna ederler ve rızalarını kazanmaya çalışırlar. Siyasal aktörlerin söylemleri, vaatleri,

Türkiye'de ve dünyada ekonomik veya toplumsal olgulardan bağımsız değildir. Bu çalışmanın amacı;

Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçişten itibaren ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin

ışığında, seçim kampanyalarını ve kampanyalarda meydana gelen değişimleri siyasal halkla ilişkiler

bağlamında incelemek ve bir panoramasını çıkarmaktır. Araştırmada 1946-2002 yılları arasındaki genel

seçimlerin seçim kampanyaları incelenmiştir. Akademik literatürde, seçim kampanyaları hakkında tek tük

belirli dönemlere odaklanmış çalışmalar olsa da siyasal halkla ilişkiler hakkında detaylı bütünlüklü

analizler, özellikle de seçilen süre göz önüne alındığında, nadir hatta yok denecek kadar azdır.

Çalışma, niteliksel yöntemle, betimleyici tarihsel analiz olarak tasarlanmıştır. Partilerin seçim

kampanyalarındaki söylemlerini incelemek üzere araştırma birimi, dönemin gazete, radyo ve televizyon

yayımlarıdır. Araştırmanın önemi; kampanya süreçlerinin ekonomik ve toplumsal yapıyla bağlarını

kurması ve zamanın ruhunu birincil verilerden çıkarak bütüncül bir şekilde sunmasıdır. Çalışma, medya

araştırmalarına tarihsel bir bakış açısıyla siyasal halkla ilişkilerin dönüşümünü göstermesi ile özgün bir

katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik ve toplumsal dönüşümler, seçim kampanyaları, siyasal halkla ilişkiler,

siyasal partiler ve söylem.