MILITARY TRANSFORMATION IN TANG DYNASTY: JIEDUSHI SYSTEM AND IT’S EFFECTS


Creative Commons License

Yılmaz Şaşmaz A.

YDÜ SOSBİLDER, vol.15, no.1, pp.125-157, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: YDÜ SOSBİLDER
  • Page Numbers: pp.125-157
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

Jiedushi system, which was first introduced by Emperor Xuanzong is one of the reforms aimed to change military structure of the Tang empire. The aim of this study is to briefly examine the transformation in the military structure of the Tang Dynasty, and especially the reasons behind the Jiedushi system, which was first proposed by Emperor Xuanzong as a military reform to replace the Fubing system, and also to discuss briefly the problems that started in its’ practice, as well as the consequences of the system, and its impact on the dynasty. While some of the reforms have been successful, it has been found out that not the Jiedushi system, but its’ implementation was a failure. This study clarifies the reasons behind the collapse of the Tang Dynasty by analysing the failure, the military transformation and the negative consequences caused by the imbalance of power of the system through the example of an Lushan, a Sogdian-Turkish origin Jiedushi, and the Anshi Rebellion he initiated, which is perhaps the most important rebellion in the Tang History.
Jiedushi sistemi, M.S. 713 yılında tahta çıkan İmparator Xuanzong玄宗 tarafından yürürlüğe sokulmuş, hanedanın artık verimli çalışmayan askeri yapısını düzeltmeyi amaçlayan reformlardan biridir. Bu çalışmanın amacı, Tang Hanedanı döneminin askeri yapısında yaşanan bu dönüşümü kısaca incelemek ve özellikle İmparator Xuanzong玄宗 (M.S. 685-762) tarafından Fubing sisteminin府兵制 yerine kullanılmak üzere askeri bir reform olarak ortaya atılan Jiedushi節度使 sisteminin ardında yatan nedenler, uygulamada ortaya çıkan sorunlar, sistemin yarattığı sonuçlar ve hanedan üzerinde yarattığı etki gibi noktalara değinmektir. Dönemde yapılan reformlardan bazıları başarılı olurken askeri alanda getirilen Jiedushi sisteminin değil, uygulamasının başarısız olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada, askeri dönüşümün yanı sıra başarısızlığın nedenleri ve sistemin yarattığı güç dengesizliğinin yol açtığı olumsuz sonuçlar, Tang tarihinin belki de en önemli isyanı olan Soğd-Türk asıllı Jiedushi, An Lushan ve başlattığı Anshi İsyanı örneği üzerinden incelenerek, sistemin Tang Hanedanı’nın yıkılmasındaki rolü netleştirmeye çalışılmıştır.