KİTAP TANITIMI: “TACİKLER” ADLI ESER


Acar S.

Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.2, pp.253-258, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tanıtımını yaptığımız "Tacikler" adlı bu eser, sadece B. G. Gafurov'un değil, aynı zamanda kadim Tacik halkının tüm tarihini ölümsüz kılan bir çalışmadır. Araştırmacılara göre B. Gafurov'un bu çalışması, Orta Asya'nın en eski halklarından biri olan Tacikleri inceleme alanında Sovyet şarkiyat çalışmalarının geliştirilmesinde yeni bir aşamanın altını çizer. Tacik halkının tarihinin incelenmesi, Orta Asya halklarının geleneksel bağlarının kökenlerini anlamaya yardımcı olur.