Terracotta Oil Lamps from Kurul Fortress


YORULMAZ L.

Seleucia (ad Calycadnum), vol.10, no.10, pp.97-125, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 10
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Seleucia (ad Calycadnum)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.97-125
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

In the Hellenistic Period, various local and imported pottery groups were in use throughout the whole Black Sea Region. Apart from these, a culturally, artistically, and functionally interesting group of terracotta fi ndings are the oil lamps decorated with fi gural, fl oral and geometric motifs. Th e oil lamps found in the Black Sea Region are mostly of imported productions from various eastern Mediterranean workshops, namely Rhodos, Knidos, Ephesos, and Pergamon, as well as having their own local productions. Th e oil lamps forming the subject of this study comprise of the imported examples of western Anatolian (Ionian) origin, which mostly can be relate to Ephesian productions in terms of their typological and morphological features. During the excavations conducted in the fortress since 2010, 23 pieces of oil lamps have been found so far and 18 of them could be taken into typological and analogical consideration. Th ese examples off er new data on the distribution of the lamps of western Anatolian origin in the eastern Black Sea Region in the 1st century BC.
Hellenistik Dönem’de Karadeniz Bölgesi’nde yerel ve ithal çok çeşitliseramik grupları görülmektedir. Bu gruplar dışında kültürel, sanatsalve fonksiyonel olarak dikkat çeken pişmiş topraktan üretilmiş bir diğerbuluntu grubunu, figüratif, bitkisel ve geometrik motifl erle bezenmişkandiller oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde ele geçen kandiller, yerelüretimleri de bulunmakla birlikte, çoğunlukla Rhodos, Knidos, Ephesosve Pergamon gibi doğu Akdeniz atölyelerinden ithal edilen üretimlerdir.Bu çalışmanın konusunu oluşturan Kurul Kalesi’nde ele geçen kandillerde Batı Anadolu (İonia) kökenli, tipolojik ve morfolojik özellikleri ile dahaçok Ephesos üretimleri ile bağdaştırılabilen ithal örneklerden oluşmaktadır.Kalede 2010 yılından itibaren sürdürülen kazı çalışmalarında şimdiye kadar23 adet kandil tüm veya tüme yakın halde ele geçmiş olup, bu çalışmadasöz konusu örneklerden 18 adedi tipolojik ve analojik değerlendirmeyealınabilmiştir. Bu örnekler, Batı Anadolu kökenli kandillerin MÖ 1.yüzyılda Doğu Karadeniz kıyılarındaki yayılımını ortaya koymak adınayeni veriler sunmaktadır.