Hizmet Tedarik Zinciri Yönetiminde Kamçı Etkisine Yönelik Literatür Taraması


Creative Commons License

Çalıpınar H., Özkara Z. U.

III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 17 May 2014, pp.514-525

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.514-525
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: No

Abstract

        The bullwhip effect is one of the major problems emerging in the supply chain and effecting the business negatively. The bullwhip effect results from increasing variability of orders and distortion of demand information from down stream to upstream in the supply chain. In order to take control of bullwhip effect must be determined the main factors causing the demand volatility.

        The bullwhip effect is mitigated in the manufacturing supply chain by inventory management. So as to mitigate the bullwhip effect in the service supply chain must be managed by workloads, backlogs, and orders. The purposes of this study are to review the theoretical and practical studies for the bullwhip effect in the service supply chain management and to evaluated the current state.

Keywords: Supply Chain Management, Service Sector, Bullwhip Effect, Service Supply Chain

        Kamçı etkisi, tedarik zincirinde ortaya çıkan ve işletmeyi olumsuz yönde etkileyen önemli sorunlardan biridir. Kamçı etkisi tedarik zincirinde aşağıdan yukarıya doğru siparişlerin gittikçe artan değişkenliği ve talep bilgisi bozulması sonucu oluşmaktadır. Kamçı etkisinin kontrol altına alınabilmesi için talep dalgalanmasına neden olan ana etkenlerin belirlenmesi gerekmektedir.

        İmalat tedarik zincirinde stokların yönetimi ile kamçı etkisi kontrol edilmektedir. Hizmet tedarik zincirinde kamçı etkisini kontrol etmek için ise iş yükleri, birikmiş işler ve siparişler yönetilmelidir. Çalışmanın amacı hizmet tedarik zinciri (HTZ) yönetiminde kamçı etkisine yönelik teorik ve uygulamaya dönük çalışmaların literatür taramasının yapılması ve günümüzdeki durumunun değerlendirilmesidir.

Anahtar Sözcükler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Hizmet Sektörü, Kamçı Etkisi, Hizmet Tedarik Zinciri