Source Code Escrow Agreement


Keskin A. D.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.10, pp.95-128, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 10
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.95-128
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: No

Abstract

The source code escrow agreement is an agreement between software owner and escrow holder. The elements of the contract are the underlying contract, the purpose of the guaranty and the release of the source code. According to this agreement the software source code is held by a third party -an escrow holder or agent- on behalf of the customer and the software owner or supplier. The escrow agent holds the software source code and related documents until the terms set out in the contract are fulfilled, and then releases them as directed. Because it is not regulated by the Obligation Law or any other special law, the source code escrow agreement is characterized as an unnamed contract. The main obligations of the escrow agent arising from the source code escrow agreement are to deposit the source code in a safe manner, examine whether the source code can be read and if the conditions agreed in contract occurs, release the source code. The duties of the other parties are to deliver the source code to the escrow agent, update it periodically and pay a fee to the escrow agent
Kaynak kod escrow sözleşmesi, yazılım sahibi ile escrow aracısı arasında yapılan bir sözleşmedir. Sözleşmenin unsurlarını temel sözleşme, teminat amacı ve kaynak kodun escrow aracısına teslim edilmesi oluşturur. Sözleşmeye göre kaynak kod, yazılım sahibi ile kullanıcı arasında yapılmış olan ve yazılımı kullanma hakkı veren sözleşmeye nazaran üçüncü kişi durumundaki escrow aracısı nezdinde muhafaza edilerek, taraflar arasında kararlaştırılan şartların gerçekleşmesi durumunda kullanıcıya ya da duruma göre yazılım sahibine teslim edilir. Borçlar Kanununda ya da başka bir özel kanunda düzenlenmemiş olduğundan, kaynak kod escrow sözleşmesi, isimsiz sözleşme olarak nitelendirilir. Kaynak kod escrow sözleşmesinden doğan başlıca yükümlülükler, escrow aracısı için kaynak kodu güvenli bir şekilde muhafaza etmek, kaynak kodun okunabilir olup olmadığını incelemek, sır saklamak ve sözleşmede kararlaştırılan durumlardan biri gerçekleştiği takdirde kaynak kodu yazılım sahibine iade veya kullanıcıya teslim etmek olarak sayılabilir. Sözleşmenin karşı tarafı ise kaynak kodu uygun bir veri taşıyıcı içerisinde escrow aracısına teslim etmek, kararlaştırılan aralıklarla güncellemek ve sözleşmede belirlenen bir ücreti, faaliyetlerine karşılık olmak üzere escrow aracısına ödemekle yükümlüdür