A RESEARCH ON THE MOTIVATION FACTORS OF THE ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS


Alkış H., Öztürk Y.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.8, no.28, pp.212-236, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 28
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.212-236
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: No

Abstract

Behaviors of employees have great significance for accommodation establishments, because they have direct influence on guests. The basic purpose of motivation means is to inspire employees to use these behaviors on positive way and to provide permanence of these positive behaviors. The scope of this study is to determine factors motivating employees of four and five star hotels with respect to the features of hotels from the aspect of Herzberg Double Factor Theory.In the study, the 13 criteria determined by Herzberg Double Factor theory have been applied to the employees of 4 and five star hotels in Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla and Nevşehir provinces of Turkiye. Multiple regression, F test, ANOVA and Student T test have been conducted.According to the results of the study, social life and career opportunities factor is determined as the most significant factor for the motivation of employees in accommodation establishments. In addition, ıt has been rooted out that internal motivation factors are more influential than external motivation factors on the employee motivation.
Konaklama işletmeleri için işgörenlerin davranışları müşteriyi doğrudan etkilediği için önemlidir. Motivasyon araçlarının temel amacı da bu davranışları olumlu yönde kullanmalarını sağlamak ve olumlu davranışların devamlılığını sağlamaktır. Bu araştırmanın amacı; dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bulunan işgörenlerin otelin özelliklerine göre onları motive eden faktörleri Herzberg Çift Faktör teorisi açısında belirlemektir.Araştırma, Herzberg Çift Faktör Motivasyon Teori’sinde belirlemiş olduğu farklı 13 kriteri; Ankara, İntanbul, İzmir, Muğla ve Nevşehir bölgelerinde bulunan dört ve beş yıldızlı otel işletmelerindeki işgörenler uygulanmıştır. Çoklu regresyon, F testi, ANOVA ve Student t testinde uygulanmıştır.Araştırma sonuçlarına göre; konaklama işletmelerinde işgörenlerin motivasyonu için en önemli faktör; sosyal yaşantı ve kariyer yapma imkanlarıdır. Ayrıca, dışsal motivasyon faktörleri etkili olmakla birlikte, içsel motivasyon faktörleri işgören motivasyonunda daha etkil olduğu ortaya çıkmıştır.