Halk Şairlerinin Sanatlarını İcra Ettikleri Mekânlar


Turan F. A.

Journal of Turkısh Studıes Türklük Bilgisi Araştırmaları Festschrift in Honor of Walter G. Andrews III , no.35/1, pp.285-304, 2011 (Peer-Reviewed Journal)