Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Quest for a New Perspective on Turkey-Africa Relations: An Analysis on the Post-July 15 Era

Past, Present and Future in the Middle East and Africa, Washington, Kiribati, 31 October 2019

The Analysis of Regional Integration Initiatives in Africa: Obstacles and Prospects With The Case Study of the Southern African Development Community (SADC)

15th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Rabat, Malta, 21 April 2019, pp.379-393

Foreign Aid To Africa through Faith-Based Organizations: The Case of Turkey

Association For the Study of the Middle East and Africa (ASMEA) The Middle East and Africa: Assessing the Regions Ten Years On, Washington, Kiribati, 19 October 2017 Sustainable Development

TURKISH FOREIGN POLICY TOWARDS AFRICA THROUGH CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE

CEEISA-ISA 2016 Joint International Conference, Ljubljana, Slovenia, 23 June 2016

21. Yüzyıl’ın Parlayan Yıldızı: “Afrika”

X.LISANSÜSTÜ KONFERANSI PROGRAMI, Ankara, Turkey, 16 December 2012

Books & Book Chapters

AFRIKA’DA TARIM VE KADININ ROLÜ

in: DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 9 TÜRKİYE’NİN BÖLGE ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİ: SÜREÇ-KISITLAR-FIRSATLAR, Prof. Dr.İsmal Ermağan – Doç. Dr. Asena Boztaş – Doç. Dr. Yunus Turhan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.271-291, 2023

Ak Parti Dönemi Afrika Politikası

in: Bölgesel ve Küresel İlişkiler Bağlamında Erdoğan Dönemi Türk Dış Politikası, Ahmet Özkan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.189-231, 2023

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye-Afrika İlişkileri

in: Türk Dış Politikasının 100 Yılı (1923-2023), Bilal Karabulut, Fırat Purtaş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.207-224, 2023

Etnik ve Ulusal çatışmada Dış Yardımların Rolü: Ruanda Soykırımı Örneği

in: DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 8, Ermağan, İsmail, Boztaş Asena, Turhan Yunus, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-20, 2022

Türkiye Sahra Altı Afrika İlişkileri, Ekonomik Ortaklıktan Stratejik Ortaklığa

in: 21.YÜZYILDA TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU ÜLKELERİ VE BÜYÜK GÜÇLERLE İLİŞKİLERİ, Rıdvan Kalaycı, İsmail Akdoğan, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.463-484, 2021

TÜRKİYE-TANZANYA İLİŞKİLERİ

in: DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 7: TÜRKİYE’NİN AFRİKA ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİ: Süreç-Kısıtlar-Olası Çözümler, İsmail Ermağan, Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-21, 2021

FRANSA'NIN AFRİKA POLİTİKASI: DEĞİŞİM VEYA SÜREKLİLİK

in: Dünya Siyasetinde Afrika 6, İsmail Ermağan, Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Volkan İpek,, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.51-78, 2020

Sivil Toplum Kuruluşlarının Dijital Dönüşümü: Çevrimiçi Savunuculuk 2.0

in: Endüstri 4.0’dan toplum 5.0’a Güncel Yaklasımlar, Serpil Çiğdem & Asena Boztaş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.265-290, 2020