Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Akdeniz’in Güvenliği ve Türkiye

Global Savunma, no.4, pp.44-51, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Davası Olan Adam: Serdengeçti

Yerli DÜşünce, no.59, pp.44-49, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Silahlanma Mı Barış İçin Güçlü Olmak Mı?

Global Savunma, no.2, pp.48-53, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye, Dünya ve Umutlarımız

Yerli Düşünce, no.48, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ekonomşk Kriz ve Milli Duruş

Yerli Düşünce, no.46, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Küresel Gelişmeler ve Türkiye

Yerli Düşünce, no.44, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Gelecek ve Siyaset

Yerli Düşünce, no.42, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tarih, Vatan, Gelecek

Yerli Düşünce, no.41, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kudüs, Mekke, Medine ve Türkiye

Yerli Düşünce, no.38, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hukuksuzluktan Hukuk Çıkmaz

Yerli Düşünce, no.37, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dijital Sağlık Oyunları

TRT Akademi, vol.1, no.2, pp.472-486, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Terör Haberleri ve Medya

Polis Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1-2, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid 19 döneminde eğitim ve öğretim süreçleri

İnternational Scientific-Practical Online Conference, 29 October 2020

Stratejik İletişim

COLLECTION International scientific and practical conference : DIGITAL MEDIA AND JOURNALISM: CLASSICAL TRENDS AND NEW CHALLENGES IN EDUCATION, Kazakhstan, 5 - 06 February 2020, pp.55-72

Göç ve Sığınma Hareketlerinde Sİyasal İletişim Sorunları

Kimlik ve Göç Çalışmaları Uluslararası Sempozyum, 16 - 18 December 2019, pp.335-346

Kutadgu Bilig’de İletişim

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, 3 - 05 October 2018

Türk Sineması, Dün Bugün Yarın Paneli

4. Uluslararası Niğde Kısa Film Festivali Paneli, 21 - 25 October 2019

Post Modern Darbe: 28 Şubat ve Türkiye’ye maliyeti

Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Darbeler Sempozyumu, 7 - 08 October 2019

Türk Dünyasında İletişim

Türk Dili Konuşan Ülkeler, 13 - 16 November 2017

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu 19

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu 19, Turkey, 26 - 29 October 2017

İçerik ve Kültürel Etkileşim

Uluslararası İstanbul film ve ve Televizyon Form ve Fuarı, 28 - 30 September 2017

Bir Millet,İki Devlet

IV İslam Hemreylik Oyunları, 19 May 2017

İnternet Yeni Medya ve Güvenlik

Uluslararası İnsani Forum, 29 - 30 September 2016

Medya ve Terör Haberlerinin Sunumu

Türk Dünyası üniversiteli Gençler Yaz Okulu ve Yesevi Üniversitesi Türkoloji Semineri, 28 June - 04 July 2016

Geleneksel ve Yeni medya

Türk Dünyası üniversiteli Gençler Yaz Okulu ve Yesevi Üniversitesi Türkoloji Semineri, 28 June - 04 July 2016

Medya ve Etik

Türk Dünyası üniversiteli Gençler Yaz Okulu ve Yesevi Üniversitesi Türkoloji Semineri, 28 June - 04 July 2016

İletişim ve İletişim Süreçleri

Türk Dünyası üniversiteli Gençler Yaz okulu ve Yesevi Üniversitesi Türkoloji Semineri, 28 May - 04 June 2016

Uluslararası Sorunların Medyada Yer Alış Biçimleri

Türk Dili Konuşan Ülkeler ve toplulukların Güncel Sorunları Bağlamında Medya, 15 - 17 November 2014

Media Terorism and Islamofobia

Turkish American Media Journalist Association, New York, United States Of America, 21 December 2015

Media Ethics in the Traditional and Dijital World

Visiting Turkish Scholars Presantations Series I, United States Of America, 12 November 2015

Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılmasında Medyanın Rolü

Fiziksel Aktivite çalıştayı, Turkey, 9 - 10 February 2015

Hasta İletişimi

Hasta İletişimi Zirvesi, İstanbul, Turkey, 6 - 08 March 2015

Medya ve Polis

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) – Emniyet GenelMüdürlüğü Ortak Paneli, Ankara, Turkey, 01 October 2003, vol.1

Books & Book Chapters

Stratejik İletişim

in: Kolluk ve İletişim, Avşar, Z., Kaplan, M. ve Yıldırım, A., Editor, Türk İdari Araştırmalar Vakfı, pp.143-158, 2023

Teorik Çerçevede Kültürel Diplomasi

in: TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜÇ ENSTRÜMANI OLARAK KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE İLETİŞİM, Avşar Zakir, Şahin Mehmet, Küçükyılmaz M. Mücahit, Serkan Ökten, Mariana Popescu Veske, Editor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.17-39, 2022

Kazakistan'da Yeni Medya ve Gazetecilerin Sokak Gösterilerinde Twitter Kullanımları

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar- VI, İslamoğlu, E., Oğuz, A., Ulutürk Sakarya, Y., Editor, Berikan Yayınevi, pp.59-80, 2022

Teorik Çerçevede Kültürel Diplomasi

in: Kültürel Diplomasi ve İletişim, Avşar, Z. Şahin, M. Küçükyılmaz, M., Editor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, pp.19-39, 2022

Kültürel Diplomasi ve Yumuşak Güç

in: Kültürel Diplomasi ve İletişim, Avşar, Z. Şahin, M. Küçükyılmaz, M., Editor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, pp.43-65, 2022

Kültürel Diplomasi ve Akademi

in: TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜÇ ENSTRÜMANI OLARAK KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE İLETİŞİM, Avşar Zakir, Şahin Mehmet, Küçükyılmaz M. Mücahit, Serkan Ökten, Mariana Popescu Veske, Editor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.147-185, 2022

Dövme ve Dijital Dünya Ekseninde Z Kuşağı

T.C. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2021

Günümüz Türkiye'sinde Devletin Bilgi Toplama ve Yayma Faaliyeti

in: Türk İstihbarat Tarihi, Demircioğlu, H., Özcan A., Çencen, N., Yiğit, Y., Editor, Yeditepe Yayınevi, pp.829-855, 2021

Siyasal İletişim ve Kavramlar

in: Siyasal İletişim, Karakoç, E., Taydaş, O., Editor, Nobel Yayın, pp.5-23, 2021

Demokrat Parti Döneminde Haberleşme Politikaları

in: Kuruluşundan Darbeye Demokrat Parti, İnce Erdoğan, D., Demircioğlu, İ.H., Şimşek, S.S., Editor, Yeditepe Yayınevi, pp.1309-1358, 2021

Erzurum Kongresi Açılış Konuşması Işığında Mustafa Kemal Paşa'nın İzlediği Siyasal İletişim Süreci

in: Atatürk ve İletişim, Özden Toprak, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.39-60, 2021

Güvenli Eğitim İletişimi

in: Güvenli Okul, İsmail.H.demircioğlu, Zakir Avşar, Ebru Demircioğlu, Can Ozan Tuncer, Editor, Pegem, Ankara, pp.11-62, 2021

Siyasal İletişim ve Kavramlar

in: Siyasal İletişim Teorik Tartışmalar, Karakoç, E., Taydaş, O., Editor, Nobel Yayın, pp.5-23, 2021

Virüslü Dünyada Eğiitim

in: Salgınla Yaşamak, Güvenlik ve Gelecek, İsmail H. Demircioğlu, Zakir Avşar, Can Ozan Tuncer, Editor, Pegem Yayınevi, pp.231-265, 2020

Göç ve Sığınma Hareketlerinde Siyasal İletişim Sorunları

in: Akdeniz’de Devlet ve Düzen, Mehmet Şahin, Mehmet Levent Yılmaz, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.299-309, 2020

Güvenli Eğitim İletişimi

in: Güvenli Okul, İsmail H. Demircioğlu, Zakir Avşar, Ebru Demircioğlu, Can Ozan Tuncer, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.11-61, 2020

ABD’de Siyasal İletişim

in: Dünya Örnekleri Çerçevesinde Siyasal İletişim, , Editor, Kopernik, pp.11-63, 2020

Hüseyin Orak: Çağının Ötesinde Bir Yayının (Türkiye Kılavuzu) Mimarı

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler, Nazm, Kozak, Metin Kozak, Editor, Detay Yayıncılık, pp.201-214, 2020

Virüslü Dünyada Eğitim

in: Salgınla Yaşamak Güvenlik ve Gelecek, Demircioğlu, İsmail Hakkı, Avşar, Zakir, Tuncer, Can Ozan, Editor, Pegem, Ankara, pp.231-265, 2020

Covid 19 salgını ve ruh sağlığı

in: Salgınla Yaşamak Güvenlik ve Gelecek, İsmail H. Demircioğlu, Zakir Avşar, Can Ozan Tuncer, Editor, pegem akademi, pp.207-230, 2020

Covid-19 Salgını Sürecinde Kitlesel Medyaya Yönelik Düzenlemeler ve Alınan Önlemler

in: Salgınla Yaşamak, Güvenlik ve Gelecek, İsmail H. Demircipğlu, Zakir Avşar, Can Ozan Tuncer, Editor, Pegem Akademi, pp.289-310, 2020

Güvenli Eğitim İletişimi

in: Güvenli Okul, İsmail H. Demircioğlu, Zakir Avşar, Can Ozan Tuncer, Ebru Demircioğlu, Editor, pegem akademi, pp.11-62, 2020

Yeni Medya Ortamları ve Terör

in: Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Editor, Berikan Yayınevi, pp.391-408, 2019

Anadoluculuk Hareketi ve Millet Mecmuası

in: Türk Demokrasi Tecrübesi, Süleyman Güngör, Editor, Palet Yayınları, pp.33-48, 2019

Radyo Haberciliği

in: Radyo Televizyonda Metin Yazarlığı ve Habercilik, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, pp.2-24, 2019

Çok Partili Hayatın İlk Muhalefeti: Milli Kalkınma Partisi

in: Türk Demokrasi Tecrübesi, Süleyman Güngör, Editor, Palet Yayınları, pp.73-96, 2019

Düzenlemeler ve Etik Kaygılar

in: Bütünleşik Reklam Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Gülay Öztürk, Editor, Nobel, Ankara, pp.392-417, 2016

Düzenlemeler ve Etik Kaygılar

in: Bütünleşik Reklam Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, R. Gülay Öztürk, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.392-417, 2016

Medya ve Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması

in: İletişim Çalışmaları 2015, Aydın Ziya ÖZGÜR, Aytekin İŞMAN, Editor, Burak Ofset, Sakarya, pp.263-279, 2015

Medyanın İffeti

Altınpost Yayıncılık, Ankara, 2013

Reklam ve Hukuksal Düzenlemeleri

Geçit Kitabevi ve Yayınları., 2011

Bilişim Hukuku

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ YAYINI, 2010

Terörizmle Küresel Mücadele Stratejisi İçinde Medyanın Yeri Ne Olmalı?

in: Terör ve Haber Söylemi, Mustafa ŞEker, Editor, Literatür Yayınları, Ankara, pp.220-260, 2009

Medyada Denetim

Piramit Yayınları, 2005

Reklam ve Reklam Mevzuatı

RTÜK yayınları, Ankara, 2004

Ombudsman Kamu Hakemi Türkiye İçin Bir Model Önerisi

Hak İş Konfederasyonu Yayınları, Ankara, 1999

Sürgünde 50. Yıl - Ahıska Türkleri

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, 1995

Ombudsman Kamu Hakemi

Hak-iş Yayınları, Ankara, 1988