Education Information

Education Information

 • 1989 - 1994 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 1983 - 1988 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1982 - 1986 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Planlaması (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Personel seçim yöntemleri ve psikoteknik (Karşılaştırmalı bir çalışma)

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 1986 Postgraduate

  Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında Öğretmen Alınması ve Özlük İşlerinin Yönetimine İlişkin İşler ve Hizmetler

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Planlaması (Yl) (Tezli)