Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kazak Hayvan Masallarında İnsan Figürü

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu (3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye), Ankara, Turkey, 03 October 2019, vol.1, pp.781-782

Karaçay-Malkar Edebiyatından Bir Hikâyenin Metin Dil Bilim Açısından İncelenmesi

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi 03-05 Mayıs 2018 Ankara, Ufuk Üniversitesi, Ankara, Turkey, 03 May 2018, vol.1, pp.330-334

Kazak Yazar Muhtar Magavin’in “Ayel Mahabbatı” Hikâyesinde Halk Kültürü Unsurları

I. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU (OTUDES), Ordu, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.415-419

Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kuramına Göre Bozaman Destanı

IV. International Farabi Readings, Almati, Kazakhstan, 10 - 13 April 2017, pp.32

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Bağlamında Alpamıs Destanı

VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu Köroğlu ve Türk Destan Kahramanları, Bolu, Turkey, 10 - 12 October 2016

Kırımlı Yazar Ömer İpçi nin Açlık Hatıralarından Adlı Hikâyesinin Tahlili

III. Halıkaralık Farabi Okuvları Studentder men Jas Galımdardın ‘Farabi Alemi’ Attı Halıkaralık Gılımiy Konferentsiyası, Almati, Kazakhstan, 4 - 15 April 2016, pp.9-10

Karaçay Malkar Masallarında Dış Ruhu Motifi

III. Genç Akademisyenler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2015, pp.483-494

Mirzə Fətəli Axundzadənin ‘Hekayəti - Molla İbrahimxəlil Kimyagər’ Əsərinin Sinkretizm Baxımından İncələnməsi

Akademic Science Week 2015 International Multidisciplinar Forum, Baku, Azerbaijan, 02 November 2015, vol.1, pp.57-59

Karaçay-Malkar Masallarında Su

Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 07 November 2014, vol.1, pp.91-96

Karaçay-Malkar Masallarında Kadın

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (ESKAM) II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu 2-3-4 Mayıs 2014, Eskişehir, Turkey, 02 May 2014, vol.1, pp.416-423

Karaçay-Malkar Nart Destanlarında Mitolojik Motifler

III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 20-22 Eylül 2010 İstanbul, İstanbul, Turkey, 20 September 2010, vol.2, pp.1339-1348

Books & Book Chapters

Karaçay-Balkar Türkçesi

in: Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Fiil Çekim Kılavuzu, Feyzi Ersoy, Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.18-850, 2021 Creative Commons License

Karaçay-Malkar Edebiyatı – Halimat Bayramukova (1917-1996)

in: Türkçe Hikâye Evreni Türk Dünyasından Seçmeler – Aktarmalar, Karagöz, Erkan; Atabey, İbrahim, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.130-137, 2021

Karaçay-Malkar Edebiyatı- Halimat Başçiyevna Bayramukova: Bar, Bala, Bar

in: Türkçe Hikâye Evreni Türk Dünyasından Seçmeler – Özgün Metinler, Karagöz, Erkan; Atabey, İbrahim, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.107-111, 2021