Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YOKSULU SORGULAMAK: REFAH GÖZETİMİNİNETİK BOYUTLARI

Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu, 9 - 11 May 2018

Gaziantep’e Göçen Halepli Türkmen Kimliği ve Kentle Bütünleşme Süreçleri

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.196-197

İnanç Temelli Yardım Organizasyonları ve Toplumsal Birlik Konya Örneği

Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi, Turkey, 17 - 18 October 2015

Books & Book Chapters

Ankara’nın Gecekonduları Üzerine Kısa bir Yoksulluk Değerlendirmesi

in: Hacı Bayram Veli ve Ankara Kent Çalışmaları, , Editor, ATO Yayınları, Ankara, pp.188-199, 2020

Eğitimde Sosyolojik Kuram Ve Yaklaşımlar

in: Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Akif Sözer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.79-108, 2019

Metrics

Publication

19
UN Sustainable Development Goals