Education Information

Education Information

  • 2013 - Continues Doctorate

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı, Turkey

  • 2004 - 2009 Undergraduate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey