Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sustainable Financing Practices:Evidence From The Green Banks in Türkiye

2. uluslararası sigortacılık Banacılık ve Finans Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 21 - 23 December 2023

BİST100’de İmalat Sektöründe İşlem Gören Şirketlerin Halka Açıklık Oranı İle Finansal Performans İlişkisi

17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1055-1058

Agresif Vergi Planlaması İle Bağımsız Denetim Kalitesi Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği

International Science and Technology Conference Harvard University, Boston, United States Of America, 17 - 19 August 2017

Metrics

Publication

10

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals