Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevlananın Rubailerine Dair Sosyolojik bir Okuma III

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 September 2018

Mevlananın Rubailerine Dair Sosyolojik bir Okuma II

III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.1, pp.373-378

Mevlananın Rubailerine Dair Sosyolojik bir Okuma I

Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, Turkey, 18 - 20 April 2012

Mevlananın Rubailerinde Telmihlerin İşlevsel Kullanımı

İnternational Turkish Sufi Culture and Mevlana Symposium, Manisa, Turkey, 9 - 10 October 2010

Dürrinin Tarih Manzumelerinde Bugüne Uzanan Yapılar

Uluslararası V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Mardin, Turkey, 16 - 19 October 2009

Son Dönem Şerhlerinde Mesnevinin İlk 18 Beyitleri Münasebetiyle Kullanılan Tasavvufi Kavramlar

Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, Manisa, Turkey, 29 - 30 September 2007

Metrics

Publication

14