General Information

Institutional Information: Faculty Of Fine Arts, Department Of Protection And Restoration Of Cultural Property, Department Of Protection And Repair Of Cultural Property
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Natural Sciences

Metrics

Publication

175

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

2

Project

23

Thesis Advisory

14

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç. Dr. Ali Akın AKYOL (Türkiye)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Lisans (Kimya, 1997), yüksek lisans (Arkeometri, 2000 - 2000 - Phosphorous

Analysis of Neolithic Çatalhöyük Sediments) ve doktora (Arkeometri, 2009 - Material

Characterization of Ancient Mural Paintings and Related Base Materials: A Case Study of

Roman Zeugma Archaeological Area) eğitimini ODTÜ’de tamamlamıştır. Ankara

Üniversitesi (2000-2013), Gazi Üniversitesi (2013-2018) ve 2018 yılından itibaren de Ankara

Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak hizmet vermekte, Tarihi Malzeme

Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB) çalışmalarını yürütmektedir.

Akademik çalışmaları arkeolojik malzeme (kil/toprak, taş/kayaç, seramik, sıva, harç,

cam, pigment gibi) analizleri ve karakterizasyonu üzerinedir. 1995 yılından itibaren ulusal (38

kazı 13 yüzey araştırması) ve uluslararası (Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Makedonya,

Mısır, Romanya, Sırbistan, Suriye ve Türkmenistan) restorasyon ve konservasyon

projelerinde araştırmacı ya da proje ekip üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca “müze eğitimi”

alanında da uzmanlaşmış, çeşitli müze ve kurumlarda projeler yürütmüştür.

Avrupa Yer Bilimleri Birliği (EGU), Uluslararası Mozaik Konservasyonu Komitesi

(ICCM), Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM-Türkiye), Çağdaş Drama Derneği (ÇDD),

Müzeciler Derneği, Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER), Türkiye Kimya Derneği, Kültürel

Mirasın Dostları Derneği (KUMİD-FOCUH), Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama

ve Araştırma Merkezi (YEBİM) üyesidir.

2010 yılında Türk Mimarlar Odası XII. Ulusal Mimarlık Ödülleri Seçici Kurul Özel

Ödülü (Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi Restorasyonu), 2012 yılında Avrupa Birliği Europa

Nostra Yılın Kültür Mirası Koruma Ödülü (Milet İlyas Bey Külliyesi Restorasyonu) ve 2021

yılında da Mersin Eski İngiliz Yağ Fabrikası Koruma Projesi kapsamında AR - MIPIM Future

Projects Awards 2021 Ödülü - New and Old Kategorisi’nde (Onur Yüncü Mimarlık & ANB

Mimarlık ve Stüdyo Nüve) proje grubu paydaşı olarak layık görülmüştür.


Assoc. Prof. Dr. Ali Akın AKYOL

Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Fine Arts,

Department of Conservation and Restoration of Cultural Properties

He received his B.A. (Chemistry, 1997), M.Sc. (Archaeometry, 2000 - Phosphorous

Analysis of Neolithic Çatalhöyük Sediments) and Ph.D. (Archaeometry, 2009 - Material

Characterization of Ancient Mural Paintings and Related Base Materials: A Case Study of

Roman Zeugma Archaeological Area) degrees from Middle East Technical University.

He became an instructor in the field of chemistry of restoration & conservation at

Ankara University (2000-2013), Gazi University (2013-2018) and Ankara Haci Bayram Veli

University (since 2018), where he directed the Historical Materials Research and

Conservation Laboratory (MAKLAB). His academic studies are on archaeological material

(clay/soil, stone/rock, ceramic, mortar, plaster, glass, pigment, etc.) analyses and their

characterizations. He has worked as a researcher or project group member of national (totaly

38 archaeological excavations and 13 field survey activities) and international (Afghanistan,

Albania, Algeria, Egypt, Macedonia, Romania, Serbia, Sudan, Syria and Turkmenistan)

restoration and conservation projects since 1995. He is also specialized in the field of museum

education.

He is the member of European Geosciences Union (EGU), The International

Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), International Council of Museum

(ICOM-Turkey), Contemporary Drama Society, Museum Curators Association and Art

Educators Society (SEDER), Turkish Chemistry Society, Friends of Cultural Heritage

(KUMID-FOCUH), Ankara University Earth Science Application and Research Center

(YEBIM).

He was also honoured to national (2010 - National Architecture Chamber 2010

Award; Restoration & Conservation of Hasankeyf Zeynel Bey Tomb Projects) and

international (2012 - Europa Nostra 2012 Conservation Award; Milet Ilyas Bey Complex

Conservation Projects and AR - MIPIM Future Projects Awards 2021 Award within the scope

of Mersin Old British Oil Factory Conservation Project) awards on restoration for cultural

heritage as a group member.