Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kitle Kültürü ve Sanatsal İmgenin Dönüşümü

3. Ulusal BAŞKENT Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 March 2021, pp.325-335

Sanat, İnsan, Hayvan İlişkisi ve Çelişkileri

3.Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 March 2021

Performans Sanatı veŞiddetin Görünmezliği

UBAK (Uluslararası Bilimler Akademisi), Afyon, Turkey, 22 January 2021, pp.356-364

Yeryüzünün Sanatsal İşaretleri

1. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017

Canlı Bir Varlığın Sanat Nesnesine Dönüşmesi

1. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017

Yapıt Olarak Yeryüzü Sanatı

V. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Antalya, Turkey, 29 June - 09 July 2017

Sanatçı, Hayvan, Yapıt Üçlemesi ve Toplumsal Hayat Çelişkileri

Made By Artist 4. Uluslararası Atina Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu, Atina, 15 - 18 June 2017

Doğayı Biçimlendiren Sanatçı Michael Heizer ve Yeryüzü Sanatı

Made By Artist 3. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Varna, Bulgaria, 25 - 28 May 2017

Mekân-Yapıt-İzleyici Bağlamında Değişen Sanat İmgesi

8. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folklorü Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 4 - 06 May 2017

Sanat ve Yaşam Arasındaki Sınır Performans Sanatı

Uluslararası Sanat Sempozyumu, Sanat Eğitiminde Dönüşümler, 14 May - 14 June 2014

Türk Resminde Hayvan Figürü

II. Uluslararası Türk Sanatları Tarihi ve Folkloru Kongresi-Sanat Etkinlikleri, 5 - 10 April 2014

Sanat ve Tasarım Okulu Bauhaus’xxta Kadın Olgusu

International Conference on New Horizon in Education Proceedings Book, Girne, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2010

Tanrıça Kadından Barbie - Bebek Kadına Dönüştürülme Sürecindee Türkiye’xxde Kadın Sanatçılar ve Yapıtları

Bir Bilim Kategorisi Olarak ”Kadın” - Edebiyat, Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın, 29 April - 02 May 2008

Polymostos Efesli Artemis’in Görsel Referansları

Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 November 2007

Şiddet Olgusunun Sanat Yapıtlarına Yansıması

III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 19 - 21 November 2007

Şahmeran Formu ve Simgesel Anlamları

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu Konferansı, İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2006, pp.80-85

Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Öğretmenin Rolü

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Turkey, 14 - 16 April 2006