Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İşletme Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Algılanan örgütsel destek ve işe ilişkin duyuşsal iyi oluş halinin üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerine etkileri: Hizmet sektöründe bir araştırma

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Hastanelerde kurumsal kimlik uygulamalarının hastalar tarafından algılanmasına yönelik bir araştırma

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İşletme Eğitimi (Yl) (Tezli)