Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

6102 s. TTK’nın Haksız Rekabet Hükümleri ve ‘Dürüstlük’ Kavramı

Ufuk Üniversitesi Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 14 February 2021, pp.189-190

Ceza Muhakemeleri Kanunu M. 253/19 Kapsamında Yapılan Uzlaşmanın Sigorta Şirketine Karşı Yöneltilecek Tazminat Talepleri Üzerindeki Etkisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 10 - 13 February 2022

Rekabet İhlallerinde Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketler Hukuku Temelinde Sorumluluğu

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç Hukukçular Sempozyumu 2021, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.25-27

Sermayenin Getirilmesine İlişkin Davaların Zorunlu Arabuluculuk Açısından Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Şirketler ve Sigorta Hukuku Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 October 2021 - 16 January 2022

Ticaret Hukuku Açısından Kadın Kooperatiflerinin Hak ve Yükümlülükleri

2. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 March 2019, vol.2, pp.1495-1510

Limited Otaklıklarda Ayrılma Payının Muacceliyeti

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 April 2019

Commitment-based Antitrust Enforcement in the Energy Markets

6th Annual Law Research Colloquium, Norwich, United Kingdom, 11 May 2014

Regulation and Competition in the Energy Markets: Long-term Supply Contracts and Network Reservations

4th Annual UEA Law Research Colloquium, Norwich, United Kingdom, 14 May 2012

Regulation and Competition in the European Energy Sectors

Centre for Competition Policy, Research Review Day, Norwich, United Kingdom, 08 January 2012

Books & Book Chapters

Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi

in: Şirketler Hukuku Şerhi Cilt 4, Kemal Şenocak, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.4233-4269, 2023

Anonim Şirketlerde Hukuki Sorunluluk Davalarının Dava Şartı Arabuluculuğa Elverişliliği Problemi

in: Prof. Dr. Rıza Ayhan'a Armağan Cilt 1, Rıza Ayhan, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.341-380, 2022

Ticaret Hukuku II

SeçkinYayıncılık, Ankara, 2021

Metrics

Publication

22

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

2

Open Access

1