Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sunuş

Memleket Siyaset Yönetim , 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Yüzyıllık Gündem Federalizm

MEMLEKET SiyasetYönetim , vol.2, no.5, pp.107-118, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Girit Vilayet Nizamnamesi

Memleket Siyaset Yönetim , no.2, pp.138-173, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tanzimat Döneminde İzmir Gümrük İdaresi

Şehir, Kültür ve Medeniyet ÇAKA BEY’DEN GÜNÜMÜZE İZMİR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 24 March 2022

Books & Book Chapters

Modern Çağın Doğuşu

in: Modern Türkiye Tarihi, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, pp.2-35, 2019

Türkiye’de Modernleşme Tarihçiliği ve Niyazi Berkes

in: Türk Tarihçileri, Şimşek, Ahmet, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.259-274, 2017

Tarih Yazımında Anlatı, Retorik ve Kanıt

in: Tarih İçin Metodolojisi, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.38-44, 2015

Osmanlı Klasik Dönemi'nde Yönetim Yapısı

in: Türk İdare Tarihi, Tural, Erkan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.76-105, 2012

Toplumsal Kuram Açısından Tarihsel Malzeme

in: Tarih Nasıl Yazılır Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, Şimşek Ahmet, Editor, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, pp.151-177, 2011

Prens Sabahattin

in: Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası Tanzimat ve Meşrutiyet’xxin Birikimi, Mehmet Ö. Alkan, Editor, İletişim Yayınları, pp.146-151, 2004

Metrics

Publication

39

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

36

H-Index (Scholar)

3

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

22

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals