General Information

Institutional Information: Faculty Of Letters, Department Of Contemporary Turkish Dialects And Literatures, Department Of North-East Turkish Dialects And Literatures
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

39

Biography

 


ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 1.

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Adı, Soyadı: Ekrem ARIKOĞLU

 

Doğum Tarihi: 01 Şubat 1963

 

Doğum Yeri: Pazarcık -Kahramanmaraş

 

Unvanı: Prof. Dr.

 

Medeni Durumu: Evli

 

Adresi:  ERYAMAN M. 317.  NO:22, Daire 9, ETİMESGUT ANKARA

 

El-mek: ekrem.arikoglu@hbv.edu.tr

 

2.

 

ÖĞRENİM BİLGİSİ

 

Derece,  Alan, Üniversite, Yıl

 

Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk Üni. 1985

 

Yüksek Lisans, Türk Dili Yüzüncü  Yıl  Üni. 1992

 

Doktora, Türk Dili, Gazi Üniversitesi, 1996

 

Doçent Dr., Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed. Gazi Üniversitesi. 2006

 

Profesör Dr., Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed. Gazi Üniversitesi 2011

 

3.

 

ÇALIŞMA UNVANLARI

 

2018-2020 PROF. DR. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2012-2016 PROF. DR. KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2011- 2012 PROF. DR. GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2007-2008 DOÇENT DOKTOR BELARUS DEVLET YABANCI DİLLER ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

2006-2011 DOÇENT DOKTOR GAZİ ÜNİERSİTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

2001-2006 YARDIMCI DOÇENT DOKTOR GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

1997-2001 YARDIMCI DOÇENT DOKTOR YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

1989-1996 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1986-1989 ÖĞRETMEN AKÇALI ORTAOKULU, TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

 

4. İDARİ GÖREVLER

2014-2016 Bölüm Başkanı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/EDEBİYAT/MÜTERCİM TERCÜMANLIK

1998-2001 Bölüm Başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Rektörlük, Türk Dili

 

5. YAPTIĞI TEZLER

 

Y. Lisans, Mihr ü Vefa Mesnevisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman Yrd. Doç. Dr. Mehmet YİĞİT)

 

Doktora, Tuva ve Hakas Türkçelerinde Fiil, Gazi Üniversitesi, (Danışman Doç. Dr. Leylâ KARAHAN)

 

6. YAPTIRIP TAMAMLATTIĞI TEZLER

 

Yüksek Lisans Tezleri

 

1.KARATAŞ MERYEM, (2020). Kırgız Türkçesinde pekiştirici unsurlar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

 

2.KAYA SEDA, (2011). Azeri şair Aliağa Vahid'in gazellerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

 

3.BAPAEVA JANYL MYRZA, (2008). Tuva kamlarının alkışları (inceleme - metin - aktarma), Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

 

4.TÜRKMENLİ DİLEK, (2006). Özbek Dalli destanında dil ve üslup, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

 

5.ÇELİK ESRA, (2005). Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında yalancı eş değerlik, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

 

6.KESKİN RAMAZAN, (2004). Başkurt Türkçesinde zarf-fiiller, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

 

7.EREN DERYA, (2003). Adam Bolgum Kelet hikâyesindeki fiil çekimleri ve bunların Türkiye Türkçesindeki karşılıkları, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

 

8.DEMİR ERCAN, (2001). Hakas kahramanlık destanlarından Altın Taycı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

9.HAŞİMİ AHMET, (2001). Hassa ağzı incelemesi (inceleme-metinler-sözlük), Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

10.MACİT ÜMMÜGÜLSÜM, (2000). Hakas kahramanlık destanlarından Han Mirgen, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yurt Dışı Üniversitelerde Yönetilen Tezler

 

a)        Doktora Tezleri

 

1.SEMİH BABATÜRK, (2016). ŞOR TÜRKÇESİ, Kırgızıstan-Türkiye Manas Üniversitesi/SOSYAL BİLİMLER/TÜRKOLOJİ

 

2.ANARA YÜRÜMEZ, (2016). , KIRGIZ VE HAKAS TÜRKÇELERİNE FİİL, Kırgızıstan-Türkiye Manas Üniversitesi/SOSYAL BİLİMLER/TÜRKOLOJİ

 

b)       Yüksek Lisans Tezleri

 

1.ZEYNETTİN DEMİREL, (2015). , EVRANOSUN KIYAFETNAMESİ, Kırgızıstan-Türkiye Manas Üniversitesi/SOSYAL BİLİMLER/TÜRKOLOJİ

 

2.EMİNE GÜVEN, (2013). , KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE YALANCI EŞDEĞERLER, Kırgızıstan-Türkiye Manas Üniversitesi/SOSYAL BİLİMLER/TÜRKOLOJİ

 

3.ALİ ÇELİK, (2015). , ÇETİN CUMAGULOVUN HAYATI VE ÇALIŞMALARI, Kırgızıstan-Türkiye Manas Üniversitesi/SOSYAL BİLİMLER/TÜRKOLOJİ

 

4.SAFA KARATAŞ, (2015). , REŞAT NURİ GÜNTEKİN ROMANLARININ SENERYOLAŞTIRILMASI, Kırgızıstan -Türkiye Manas Üniversitesi/SOSYAL BİLİMLER/TÜRKOLOJİ

 

 

I. ULUSLARARASI VEYA ALAN İNDEKSLERİ TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

 

Tek Yazarlı Makale

 

1. Ekrem ARIKOĞLU (2019).  Dede Korkut Kitabı’nın Üçüncü Yazmasının Bulunuşu.  Milli Folklor Dergisi (123), 23-30.

 

2. Ekrem ARIKOĞLU (2012).  Tuva Türkçesinde Moğolcadan Alınan Unsurların Ses Bilgisi Açısından Durumu.  Dil Araştırmaları(12), 17-36.

 

3.Ekrem ARIKOĞLU (2010), Şirin User, Hatice Köktürk ve Ötüken UygurKağanlığı Yazıtları, Dil Araştırmaları S. 6, Bahar, s.227-228

 

4. Ekrem ARIKOĞLU (2010), Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya’nın Divan-ı Lugatit Türkte Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Başlıklı Makalesi Üzerine Dil Araştırmaları S. 7, Güz, s.176-1813

 

5. Ekrem ARIKOĞLU (2009), Türkiye’de Sibirya Çalışmaları, Türk Dünyası Dil ve  Edebiyat Dergisi Bahar, 21, TDK, Ankara, s. 7-24

 

6. Ekrem ARIKOĞLU (2009) Nostratik Dil Teorisi İçerisinde Altay Dilleri, Turkish Studies, C. 4/8, Sonbahar, s.177-184

 

7. Ekrem ARIKOĞLU (2009) Karaağaç, Günay. Türkçenin Söz Dizimi Dil Araştırmaları S. 5 Güz, s.137-139

 

8. Ekrem ARIKOĞLU (2008), Dile Aşık Bir Adam Sergey Anatolyeviç Starostin Dil Araştırmaları S. 2, Bahar, s.167-171

 

9. Ekrem ARIKOĞLU (2008),Alkaya, Ercan. Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar Dil Araştırmaları S 2, Bahar, s.147-148.

 

10. Ekrem ARIKOĞLU (2007), Ruhlen Merritt, Dilin Kökeni Dil Araştırmaları S 1, Güz, s. 208

 

11. Ekrem ARIKOĞLU (2007) Greenberg’in Avrasyatik Dil Teorisi ve Türkçe, Dil Araştırmaları, Bahar, S. 1, s. 109-114

 

12.Ekrem ARIKOĞLU (2003), Gülnar Romanında Ahmet Bican Ercilasun Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.13. Bahar 2003, s. 389-399

 

13. Ekrem ARIKOĞLU (2000), Tuva Türkçesinde Gırtlaksı Ünlüler, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S.10, Güz, TDK, Ankara, s. 543-548

 

14. Ekrem ARIKOĞLU (1997) Tuva Türkçesinin Tarihî Gelişimi ve Üzerinde Yapılan Çalışmalar Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz, S.4, TDK, Ankara, s. 152-161

 

 

II. ULUSAL HAKEMLİ VE DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

 

 

A- Diğer bilimsel, sanatsal dergilerde, tam metni basılmış makaleler

 

15. Ekrem ARIKOĞLU (1995), Tuva’da Şamanizmin Dünü Bugünü, Türk Kültürü, TKAE, S 385, Mayıs, s. 287-292

 

16. Ekrem ARIKOĞLU (1997), Tuva Cumhuriyeti, Tuva Türkleri, Yeni Türkiye(Türk Dünyası Özel Sayısı)Mayıs -Haziran, S.16, CII, s. 1561-1569

 

17.Ekrem ARIKOĞLU (2002), Tuva’nın XX. Asır Siyasi Tarihi, Türkler, C 20, Türk Dünyası s. 173-179

 

18. Ekrem ARIKOĞLU (2004), (Buyan Borbaanay ile birlikte) Tuvaların Yeni Yıl Bayramı Şagaa, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, AKMB, Ankara, s. 369-378

 

B- Tercüme Bilimsel Makaleler ve Ansiklopedi Maddeleri

 

19. Ekrem ARIKOĞLU (1998), Tuvaların Eski Gelenekleri I, Türk Dünyası Dil ve  Edebiyat Dergisi, S. 5, Bahar, s. 288-308

 

20.Ekrem ARIKOĞLU (1998), Tuvaların Eski Gelenekleri II, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 8, Güz, s. 438-468

 

21.Ekrem ARIKOĞLU (2003), Derin Geçitte I, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi,S. 16, Yaz, s. 87-109

 

22.Ekrem ARIKOĞLU (2004), Derin Geçitte II, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S 17, Bahar, s.43-57 

 

III. KİTAPLAR 

 

A-Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel, sanatsal kitaplar

 

1. Ekrem ARIKOĞLU (2019) Çağdaş Hakas Edebiyatı Örnekleri  BENGÜ, Editör: Ataman Kalebozan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 168, ISBN:978-605-7654-32-8,  

 

2.Ekrem ARIKOĞLU, Borbaanay Buyan, Bapayeva Janıl Mirza (2019), Tuva Dili Grameri (Çeviri), Bengü, Editör: İ. Ubryatova, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 434, ISBN:978-605-7654-03-8,  

 

3.Ekrem ARIKOĞLU, ASKAROVA RAHAT, ALİMOVA CILDIZ, SELÇUK IŞIN BİLGE KAĞAN (2018) Kırgızca-Türkçe Sözlük I BENGÜ,   ISBN: 9786059148719

 

4.Ekrem ARIKOĞLU, ASKAROVA RAHAT, ALİMOVA CILDIZ, SELÇUK IŞIN BİLGE KAĞAN (2018) Kırgızca-Türkçe Sözlük II BENGÜ,   ISBN: 9786059148719

 

5.Ekrem ARIKOĞLU, ASKAROVA RAHAT, ALİMOVA CILDIZ, SELÇUK IŞIN BİLGE KAĞAN (2017) Kırgızca-Türkçe Sözlük I Manas Üniversitesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1020, ISBN:9789967315792

 

6.Ekrem ARIKOĞLU, ASKAROVA RAHAT, ALİMOVA CILDIZ, SELÇUK IŞIN BİLGE KAĞAN (2017) Kırgızca-Türkçe Sözlük II Manas Üniversitesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1020, ISBN:9789967315792

 

7. Ekrem ARIKOĞLU (2011), Hakas Türkçesi Grameri, Bengü, Ankara 130 s. ISBN:978-605-5988-34-0

 

8. Ekrem ARIKOĞLU (2007), Hakas Destanları I , TDK, Ankara, 729 s. ISBN: 978-975-16-1933-4

 

9. Ekrem ARIKOĞLU (2007), Tuva Destanları,  TDK, Ankara, 581 s. ISBN: 978-975-16-1934-1

 

10. Ekrem ARIKOĞLU (2005), Örnekli Hakasça –Türkçe Sözlük, Akçağ, Ankara, 558 s.ISBN: 975-338-671-0

 

11. Ekrem ARIKOĞLU (2003), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 25 Hakas Edebiyatı T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 425 s. ISBN: 975-17-3100-3

 

12. Ekrem ARIKOĞLU (Klara Kuular ile birlikte) (2003), Tuva Türkçesi Sözlüğü, TDK, Ankara, 118 s. ISBN: 975-16-1638-7

 

B-Türkçe bilimsel, sanatsal kitapta bölümler

 

13. Ekrem ARIKOĞLU (2019), Eski Türkçenin İzinde, Bölüm adı:(Eski Türkçeden Tuvacaya) Akçağ, Editör: Hüseyin Yıldız, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 173, ISBN:978-605-342-516-8

 

14. Ekrem ARIKOĞLU (2008), Destanlar  Güney ve Kuzeydoğu Sibirya Alanı, Bölüm adı:(Hakas Türkleri) AKMB, Editör: Yıldız, Naciye, Basım sayısı:1,  

 

15. Ekrem ARIKOĞLU (2006), Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I – Fiil- Basit Çekim, (Hakas Türkçesi), TDK, Ankara

 

16.Ekrem ARIKOĞLU (2006), Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I – Fiil- Basit Çekim, (Tuva Türkçesi), TDK, Ankara

 

17. Ekrem ARIKOĞLU (2007), Tuva Türkçesi, Türk Lehçeleri Grameri (Editör Ahmet B.Ercilasun), Akçağ, s.1149-1228

 

18.Ekrem ARIKOĞLU (2007), Hakas Türkçesi, Türk Lehçeleri Grameri (Editör Ahmet B.Ercilasun), Akçağ,s.1085-1148,

 

19.Ekrem ARIKOĞLU (1998), Hakas Türkleri Edebiyatı, Türk Dünyası El Kitabı 4. Cilt, (Türkiye Dışı Türk Edebiyatları), TKAE, Ankara, s. 483-489

 

20.Ekrem ARIKOĞLU (1998), Tuva Türkleri Edebiyatı, Türk Dünyası El Kitabı 4. Cilt(Türkiye Dışı Türk Edebiyatları), TKAE, Ankara, s. 491-500

 

21.Ekrem ARIKOĞLU (2005), Dilimiz, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, TYB, Ankara, s.186-195

 

 

IV. EDİTÖRLÜK 

 

 

Bilimsel, sanatsal kitapta editörlük 

 

 

22. Ekrem ARIKOĞLU(2019), Mustafa Kundakcı, Kırgız Zamane Edebiyatı, Kitap, Editör, Bengü

 

23. Ekrem ARIKOĞLU (2011), Leylâ KARAHAN; Türk Dili Üzerine İncelemeler , Akçağ Yay.

 

24. Ekrem ARIKOĞLU (2007), Ahmet Bican Ercilasun, Makaleler (Dil-Destan Tarih-Edebiyat), Akçağ

 

25.Ekrem ARIKOĞLU (2008), Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Akçağ

 

V. KONGRE

 

Tam metni basılmış uluslararası kongre tebliği

 

1. Ekrem ARIKOĞLU, Emine GÜVEN (2019).  Karahanlı Türkçesinden Hakasçaya Ses Denklikleri.  YAZILIŞININ 950. YILI ANISINAULUSLARARASIKUTADGU BİLİG VE TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU, 186-191. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5817296)

 

2. Ekrem ARIKOĞLU (2017).  Yeni Kırgızca Türkçe Sözlük.  I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, 55-57. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4010583)

 

3. Ekrem ARIKOĞLU (2017).  Kırgızca-Türkçe Sözlük’ün Kaynakları.  Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4135655)

 

4. Ekrem ARIKOĞLU (2010), Lehçe Sözlüğü Hazırlarken Karşılaştığım Sorunlarve Çözüm Yolları, Türkiye’de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildiriler, İstanbul s. 57-65

 

 

5.Ekrem ARIKOĞLU (2007), Tuva Kamlarının Erginlenmesi, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı –  Bildiriler- Cilt I, s.153-159

 

 

6. Ekrem ARIKOĞLU (2004), Türkçenin –rak ve –arak Ekleri Hakkında, V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, TDK, Ankara, s. 187-191

 

 

 VI. GÖREV ALDIĞI  PROJELER

 

 

1.Ekrem ARIKOĞLU (2015-2017), TÜRK TARİHİNDEN SEÇME ŞAHSİYETLER, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: UNAN FAHRİ, 12/05/2015 - 14/02/2017 (ULUSAL)

 

2.Ekrem ARIKOĞLU (2014-2017), KIRGIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜK YAZIMI,  Araştırmacı: SELÇUK IŞIN BİLGE KAĞAN, Yürütücü: ARIKOĞLU EKREM, Araştırmacı: ALİMOVA CILDIZ, Araştırmacı: ASKAROVA RAHAT,  KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, , 01/11/2014-10/10/2017 (ULUSLAR ARASI)

 

3.Ekrem ARIKOĞLU (2013-2014), URUMÇİDEN KAŞGARA FOLKLORDERLEMELERİ,  KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 01/01/2013 - 01/01/2015 (ULUSLAR ARASI)

 

4. Karılaştırmalı Türk Lehçe ve Şiveleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırma Projesi Türk Dil Kurumu

 

5.Türk Dünyası Destanları Projesi DPT ve Türk Dil Kurumu, Tuva Destanları, Hakas Destanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. SON İKİ YILDA VERİLEN DERSLER

 

 

CLE- 101

TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES BİLGİSİ

CLE- 102

TÜRKİYE TÜRKÇESİ ŞEKİL BİLGİSİ

CLE- 303

ORTA TÜRKÇE-I

CLE- 304

ORTA TÜRKÇE-II

CLE- 403

ARAŞTIRMA PROJESİ-I

CLE-404

ARAŞTIRMA PROJESİ-II

CSD- 305

HAKAS TÜRKÇESİ SES VE ŞEKİL BİLGİSİ

CSD- 306

HAKAS EDEBİYATI

CSD- 405

TUVA TÜRKÇESİ SES VE ŞEKİL BİLGİSİ

CSD- 406

TUVA EDEBİYATI

LE0560105

KARŞILAŞTIRMALI KUZEYDOĞU-TÜRK LEHÇELERİ SES BİLGİSİ

LE0560210

SEMİNER

1060041

HAKAS TÜRKÇESİ

1060800

UZMANLIK ALAN

1060999

TEZ DÖNEMİ

4060049

KARŞILAŞTIRMALI KUZEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ SES BİLGİSİ

4060800

UZMANLIK ALAN

4060999

TEZ DÖNEMİ

5060006

SEMİNER