Education Information

Education Information

 • 2014 - 2017 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviri Ve Kültürel Çalışmalar (Dr), Turkey

 • 2011 - 2014 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fransızca Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransız Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Orhan Kemal’xxin ”Bereketli Topraklar Üzerinde, Müfettişler Müfettişi, Üçkağıtçı ” adlı yapıtlarının Fransızca çevirilerinde folklorik unsurların yorumlayıcı anlam kuramı bağlamında incelenmesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviri Ve Kültürel Çalışmalar (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Voltaire’xxin Zadig, Micromegas, Candide adlı yapıtlarında yolculuğun işlevi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransız Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)